name

ECO PASSPORT

Certificering i henhold til ECO PASSPORT by OEKO-TEX®

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® er en uafhængig certificering af kemikalier, farvestoffer og hjælpemidler, der anvendes til fremstilling af tekstiler og læderartikler. Vi kontrollerer, at hvert enkelt stof i de kemiske produkter opfylder de lovmæssige krav og at det ikke er sundhedsskadeligt for mennesker. ECO PASSPORT kan certificere alle kemiske produkter som tekstil- og læderkemikalier, farvestoffer og hjælpestoffer samt tilsvarende formuleringer, der anvendes i tekstil-, læder- og beklædningsindustrien og som overholder de strenge retningslinjer.

Forudsætninger for ECO PASSPORT-certificering

ECO PASSPORT kan kun udstedes til producenten af ​​et kemisk produkt. Under visse omstændigheder kan grossister, brands eller detailhandlere også ansøge om certifikatet.

Vi vurderer kemiske produkter baseret på grænseværdierne i standarden. Derved sørger vi for, at de certificerede kemikalier opfylder kravene i STANDARD 100 eller LEATHER STANDARD, når de anvendes korrekt på tekstiler og/eller læder.

 


 

ECO PASSPORT 3 muligheder for certificering

 

 1. Certificering uden begrænsning:
  ECO PASSPORT-certifikatet udstedes uden nogen begrænsninger, hvis resultaterne af alle produkttest er under de fastsatte grønseværdier.

 2. Certificering med begrænsning:
  ECO PASSPORT-certifikatet med begrænsning udstedes til produkter med testresultater, hvor maksimalt to parametre overskrider grænseværdierne med mindre end faktor 5. Disse begrænsede produkter skal så testes yderligere ved brug til S100 eller LEATHER artikler. 

 3. Certificering afvist:
  ECO PASSPORT udstedes ikke til produkter, hvis testresultaterne overstiger en tærskelværdi med en faktor 5 og derover.

 

ECO PASSPORT testkriterier og metoder

 

I en flertrinsproces efterprøves, at hvert enkelt stof i et kemisk produkt ikke er skadeligt for menneskers sundhed og at det opfylder de lovmæssige krav. Verifikationsprocessen består af 3 niveauer, hvorved de to første niveauer er obligatoriske for modtagelse af certifikatet.

 

 • Screening af CAS-numre: Under CAS-nummerscreeningen sammenligner vi først de produktkomponenter der er oplyst af ansøgeren, med listen over skadelige kemikalier i ECO PASSPORT RSL/MRSL og SVHC-kandidatlisten fra REACH.

 • Analytisk testning: Analyser på et kemisk laboratorie skal sikre, at de certificerede kemikalier kan anvendes til bæredygtig produktion af human-økologisk optimerede tekstiler og læderartikler i overensstemmelse med STANDARD 100 og LEATHER STANDARD. Afslutning af CAS-nummer-screening og den analytiske verifikation fører til ZDHC-overensstemmelsesniveau 1.

 • Selvvurdering og besøg på stedet: En egen-vurdering og/eller et besøg på produktionsstedet kontrollerer arbejdsforhold, sikkerhed og miljøledelse. Ansøgning om begge trin er frivillig.

 

ECO PASSPORT certificeringsproces

 

 1. Udfyld ansøgningsskemaet og kontakt dit valgte OEKO-TEX®-institut.

 2. Send en prøve af kemikalierne, hjælpemidlet eller farvestoffet til dit OEKO-TEX®-institut (min. 50 g af hver, mærket med produktionsdato og batchnummer)

 3. Udfyld selv vurderingen af produktet i OT-databasen og indsend alle nødvendige dokumenter (frivilligt).

 4. En OEKO-TEX® auditor besøger din produktionsenhed for at kontrollere de specificerede produktionsbetingelser (frivilligt).

 5. Efter afslutningen af ​​certificeringen sender vi dig følgende dokumenter:

  1. RSL-screeningsrapport

  2. Laboratorierapport

  3. Besøgsrapport på stedet (gyldig i 3 år)

  4. ECO PASSPORT certifikat.

  5. ECO PASSPORT mærke.

 

 

For mere information

Se Oeko-Tex® Associations hjemmeside for information på engelsk og tysk.

Se Buying Guide (Einkaufsführer) som er leverandør-oversigt med søgefunktion over certificerede materialer og artikler. Der kan I også se listen over godkendte OEKO-TEX® institutter i Europa samt Japan.