name

LEATHER STANDARD

Certificering i henhold til LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®

LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® er et standardiseret verdensomspændende test- og certificeringssystem for læder- og lædervarer fra alle produktionsfaser. Dette inkluderer halvfabrikata (wet-blue, wet-white, crust)til færdige produkter. Du kan certificere færdigt læder og skind, læder-fibermaterialer, tilbehør, læderhandsker, læderposer, læderovertræk og mere i overensstemmelse med LEATHER STANDARD. Vi certificerer ikke lædermaterialer fra eksotiske dyr som krokodiller, slanger og bæltedyr.

 


LEATHER STANDARD-certificering

For at en certificering kan gennemføres skal alle komponenter i en artikel opfylde de stillede krav. Til test af tekstil og ikke-tekstile komponenter i en læderartikel (sytråd, knapper, lynlås, for, bånd, etiketter osv.) bruger vi den nuværende STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Lædermaterialerne skal opfylde kriterierne i den nuværende LEATHER STANDARD. Dette inkluderer også operationelle kvalitetssikringsforanstaltninger i din virksomhed med det formål at overholde de krævede kriterier. Når et uafhængigt OEKO-TEX® -institut som Teknologisk Institut Tekstil, har gennemgået og godkendt dokumentation og prøver, virksomheden er besøgt og kontrolleret, før eller kort efter certificering, og  de generelle brugsbetingelser (GTU) er underskrevet, står intet i vejen for din certificering.

Testkriterier og testmetoder

Kriteriekataloget, der er baseret på internationale teststandarder og andre anerkendte testprocesser, indeholder omkring 100 testparametre og er lige bindende for alle godkendte OEKO-TEX® -institutter. Fastlagte krav og grænseværdierne deri er meget strengere end de gyldige nationale og internationale specifika1tioner og inkluderer:

 • vigtige lovbestemte regler som for eksempel forbudte AZO-farvestoffer, krom (VI), PFOS, bly (US-CPSIA) osv.

 • kravene i bilag XVII og XIV til REACH-forordningen og ECHA SVHC-kandidatlisten

 • mange kemikalier, der er sundhedsskadelige, selvom de endnu ikke er lovreguleret

 • mange miljømæssigt relevante kemiske subforbindelser

Jo mere intensivt en artikel kommer i kontakt med huden, jo strengere er de humanøkologiske krav den skal opfylde. 

 

LEATHER STANDARD har fire produktklasser:

Produktklasse I: Artikler til babyer og børn op til 3 år

Produktklasse II: Artikler der bruges tæt på huden af større børn og voksne

Produktklasse III: Artikler der ikke berører hud

Produktklasse IV: Dekorative artikler

En særlig regulering i LEATHER STANDARD tillader kun certificering af følgende skind:

 • fåreskind

 • lammeskind

 • gedeskind

 • kvæg- og okseskind

 • kalveskind

 • hesteskind

For komponenter i en artikel, der er lavet af tekstil, metal eller plastik og ikke af læder, gælder betingelserne i den nuværende STANDARD 100.

Kemikalier, hjælpemidler og farvestoffer testes og certificeres i henhold til ECO PASSPORT by OEKO-TEX®, ikke LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®

Certificeringsprocessen kort

 1. Udfyld ansøgningsskemaet og accepter de generelle brugsbetingelser (GTU) eller kontakt OEKO-TEX® Certificeringen ved DTI.

 2. Det valgte OEKO-TEX® -institut vil kontakte dig.

 3. Instituttet undersøger de indsendte dokumenter og prøvematerialer, definerer omfanget af testene og de krævede parametre og tester derefter dine artikler.

 4. Hvis test og analyser er gennemført med succes og alle nødvendige dokumenter er accepteret, modtager du LEATHER STANDARD-certifikatet fra dit OEKO-TEX® -institut sammen med en testrapport og bilag.

 5. En af vores OEKO-TEX®-eksperter besøger dig i dit produktionsanlæg før eller kort efter certificering for at kontrollere de angivne oplysninger.