name

MADE IN GREEN

Certificering i henhold til MADE IN GREEN by OEKO-TEX®

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® er et sporbart produktmærke til alle slags tekstiler (f.eks. beklædning, boligtekstiler) og læderprodukter (f.eks. beklædning, tasker, skind og huder) inklusive komponenter, der ikke er af tekstil eller læder (tilbehør). Et MADE IN GREEN produkt-ID beviser at produktet er testet for skadelige stoffer. Det opnås ved certificering i henhold til STANDARD 100 eller LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®. Det garanterer også, at tekstil- eller læderproduktet er fremstillet ved  bæredygtige processer under socialt ansvarlige arbejdsforhold – ved certificering af produktionen ihht. STeP by OEKO-TEX®. Det unikke produkt-id kan bruges til at spore produktet og viser, hvor de forskellige faser i produktfremstillingen har fundet sted.


Krav for at få MADE IN GREEN-mærket

Krav og kriterier for slutprodukter som forbrugere køber hos forhandlere:

  1. Produktet skal være certificeret i henhold til STANDARD 100 eller LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® 

  2. Alle producenter af færdig beklædning skal certificeres i henhold til SteP by OEKO-TEX® 

  3. Enkeltkomponenter der svarer til eller overstiger 5% af produktets samlede vægt samt mindst 85% af produktets samlede vægt, skal leveres af STeP by OEKO-TEX®-certificerede producenter. Dette vedrører kun faciliteter med kemiske og vådprocesser (undtagen vådspinding). Metal- og plasttilbehør er undtaget, men skal blot være STANDARD 100-certificeret.

  4. De deltagende virksomheder i denne forsyningskæde skal tilmelde sig myOEKO-TEX®-platformen og aktivt bruge MADE IN GREEN’s dashboard.

 

For halvfabrikata (B2B) som sælges til virksomheder indenfor forsyningskæden, skal følgende yderligere kriterium også være opfyldt:

  1. MADE IN GREEN-mærkeejeren skal certificeres i henhold til STeP by OEKO-TEX® .

Din vej til MADE IN GREEN

  1. Brug vores formular til at anmode om adgang til databasen.

  2. Inde i myOEKO-TEX® skal du invitere dine leverandører til at oprette forbindelse til dig.

  3. Definér din artikel og dens komponenter på dashboardet.

  4. Opret din MADE IN GREEN-label på dashboardet. Du har nu ret til at mærke dine produkter med det.

 

Som ejer af MiG-mærket, er du ansvarlig for at sikre, at alle certifikater som mærket er baseret på, er gyldige på tidspunktet for oprettelse af etiketten.