name

STANDARD 100

Certificering i henhold til STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Forbrugernes interesse for bæredygtige artikler er blevet mærkbart større og brands i beklædningsindustrien er blevet mere og mere krævende ved indkøb af certificerede tekstilprodukter. Hvis du vil have succes som producent, skal du aktivt imødekomme de voksende krav. Certificering i henhold til STANDARD 100 fra OEKO-TEX® kan sikre en afgørende konkurrencemæssig fordel for producenterne. Det udføres ensartet over hele verden af ​​de uafhængige OEKO-TEX® -institutter, som Teknologisk Institut i Danmark, og kan anvendes på tekstilprodukter i alle forarbejdningstrin, fra tråd til slutproduktet.

 


Krav til producent certificering

Du/dine produkter skal opfylde følgende kriterier for at gennemføre en STANDARD 100-certificering: 

Alle komponenter og materialer i dine tekstilprodukter skal overholde testkriterierne i STANDARD 100. 

Hvis alle komponenter/materialer er dækket af et gyldigt STANDARD 100-certifikat, skal der ikke gennemføres test og analyser. 

Ønsker I at anvende komponenter som ikke er dækket af et gyldig S100-certfikat, skal komponenterne testes hos det OEKO-TEX® institut I har ansøgt hos (komponenterne skal testes ved hvert år hvis de ikke er præ-certificerede).  

Hvis alle komponenter/materialer herefter opfylder kravene, kan certificeringsprocessen fortsætte. Du har taget de vigtigste skridt på vej mod certificering når virksomhedens kvalitetssikring er dokumenteret, beviser for indkøb af S100-certificerede komponenter er modtaget samt anden relevant dokumentation og alt er kontrolleret af det uafhængige OEKO-TEX® -institut der søges hos. Efter underskrivelse af de generelle brugsbetingelser er der intet, der forhindrer STANDARD 100-certificeringen.

Vores testkriterier og metoder kort

De nationale og internationale lovbestemte krav vedrørende produktsikkerhed af tekstiler, kan være vanskelige for fabrikanter og andre at forstå i deres daglige forretning. Stol på eksperterne fra OEKO-TEX®. De nuværende lovbestemmelser er dækket af de omfattende kriteriekataloger for test af skadelige stoffer (S100/LEATHER/EP), og relevansen af ​​den fremtidige udvikling kontrolleres.

 

  • Forskrifterne vedrørende forbudte azofarvestoffer, formaldehyd, nikkel osv. er med i kriterierne.

  • Sundhedsskadelige kemikalier testes også, selv hvis de endnu ikke er lovreguleret.

  • Kravene i bilag XVII og XIV til REACH-direktivet og til ECHA-SVHC-kandidatlisten er dækket.

  • OEKO-TEX® laboratorietest inkluderer omkring 100 testparametre og tager hensyn til den tilsigtede anvendelse af tekstilerne. Jo mere intensiv hudkontakten på et tekstilprodukt er, jo strengere er grænseværdierne for hver produktklasse*.

 

Produktklasse I: Artikler til babyer og småbørn under 3 år (og evt. større børn og voksne)

Produktklasse II: Artikler med direkte kontakt med huden (over 3 år og voksne fx t-shirts, sengetøj, håndklæder)

Produktklasse III: Artikler uden direkte kontakt med huden (fx overtøj, beskyttelsesbeklædning, møbelstoffer)

Produktklasse IV: Tekstile artikler til hjemmet, til industrien, PPE-udstyr og meget andet

 

OBS: Mange producenter vælger at lade deres komponenter certificere i produktklasse I (appendix 4/5 el. 6/7) med det strengeste kravsæt, da de så kan tilbyde deres artikler til alle producenter uden begrænsninger. Et færdigt produkt certificeret i produktklasse II kan indeholde produktklasse I-komponenter, men ikke omvendt (dog kan ekstra test verificere en anden end den oprindelige produktklasse). 

 

LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® gælder for læder og skindprodukter.

 

Kemikalier og farvestoffer er certificeret i henhold til ECO PASSPORT by OEKO-TEX®.

5 trin til en vellykket certificering

  1. Udfyld ansøgningsskemaet on-line - eller kontakt det nærmeste OEKO-TEX® institut. Det valgte OEKO-TEX®-institut vil kontakte dig.

  2. Efter at have undersøgt dine artikler og dokumenter, bestemmer vi omfanget af det videre forløb og vurderer muligheden for en vellykket certificering.

  3. Vi tester derefter dine artikler i henhold til S100 eller accepterer gyldige certifikater på komponenter eller færdige artikler.

  4. Hvis dit produkt har bestået test og analyser samt verifikation, modtager du STANDARD 100-certifikatet sammen med en rapport med bilag fra dit OEKO-TEX®-institut.

  5. En OEKO-TEX®-auditør besøger din virksomhed og/eller produktionsenhed for at bekræfte alle detaljer. Det kan enten være før eller senest 6 måneder efter certificering.