name

DETOX TO ZERO

Fordele for brand owners og detailhandlere – DETOX TO ZERO

  • Med DETOX TO ZERO har du et effektivt værktøj til at kommunikere til Greenpeace og andre ngo'er, status på detox krav der allerede er opfyldt i din forsyningskæde.

  • DETOX TO ZERO giver dig mulighed for at optimere og kontinuerligt overvåge kemikaliehåndtering i din tekstil- og læderproduktion.

  • Den omfattende MRSL-screening identificerer farlige stoffer, specielt i spildevand. En praktisk gennemførlig handlingsplan understøtter dig i at undgå brugen af ​​giftige kemikalier, også i den forebyggende håndtering af farlige stoffer.

  • Du har mulighed for let at integrere DETOX TO ZERO med produktionscertificeringen STeP til enhver tid. Dermed analyseres produktionsbetingelserne med hensyn til socialt ansvar og andre bæredygtighedskriterier også.