Aktive Kemiske Produkter (ACP'er)

Brug af aktive kemiske produkter (ACP'er) er generelt forbudt for tekstiler certificeret i henhold til OEKO-TEX®. En undtagelse er f.eks. flammehæmmende materialer, hvor anvendelsen af ​​ACP'er er uundgåelig. Imidlertid er kun de ACP’er, der er testet og vurderet at være uskadelige for menneskers sundhed, tilladt i OEKO-TEX® -certificeringer.


Hvad er ACP'er?

ACP'er er modificerede polymerer, præparater og kemiske stoffer, der anvendes i tekstilindustrien. ACP'er er enten allerede integreret i fiberproduktion eller tilføjet i en senere fase af tekstilfremstilling. Med hensyn til ACP'er skelner OEKO-TEX® hovedsageligt mellem biologisk aktive stoffer (biocider) og flammehæmmende stoffer. Biologisk aktive fibermaterialer eller midler kan være en del af lugtforebyggende eller antimikrobielle tekstiler. Beklædning med en flammehæmmende finish bruges f.eks. i beskyttende beklædning (PPE) til brandmænd og militære uniformer.

Under hvilke betingelser er ACP'er tilladt?

OEKO-TEX® inkluderer kun ACP'er på listen over accepterede stoffer, hvis de er blevet kontrolleret af akkrediterede toksikologer og vurderet at være uskadelige for menneskers sundhed. Forudsætningen er, at ACP'erne anvendes som tilsigtet. Sikkerhedsvurderingerne fra et toksikologisk institut er baseret på producentens oplysninger og formler og er i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning. Hvis videnskaben opdager nye kemiske forbindelser der sætter spørgsmålstegn ved et stofs sikkerhed med hensyn til sundhed, forbeholder OEKO-TEX® sig ret til at fjerne den pågældende ACP fra listen.

Godkendte Aktive Kemiske Produkter (ACP, Active Chemical Products)

I princippet tillader STANDARD 100 by OEKO-TEX® ikke anvendelse af aktive kemiske produkter (ACP'er). Imidlertid er brugen af ​​ACP'er i nogle tekstiler uundgåelig. I dette tilfælde er det tilladt at anvende produkter fra ACP-listen, forudsat at de af uafhængige toksikologer vurderes at være harmløse for menneskers sundhed, hvis de bruges som tilsigtet. Disse ACP'er kan bruges til produkter certificeret i henhold til ECO PASSPORT by OEKO-TEX® og i tekstiler med STANDARD 100-certificering. De nævnte ACP'er på listen er naturligvis i overensstemmelse med den gældende europæiske lovgivning.

OEKO-TEX® forbeholder sig retten til at fjerne ACP'er fra listen, hvis ny viden skulle bevise, at den sundhedsmæssig sikkerhed ikke længere er garanteret.

Hvilke ACP'er er tilladt i henhold til OEKO-TEX®?

STANDARD 100 by OEKO-TEX®-certificering tillader to grupper af ACP'er: biologisk aktive produkter og flammehæmmende stoffer.

En undtagelse er flammehæmmende stoffer og coatings baseret på eller indeholdende antimontrioxid/-pentoxid: for disse produkter er certificering i henhold til appendix bilag 6 i STANDARD 100 ikke mulig, kun i hht. STANDARD 100 appendix 4, produktklasse II og IV.

 

LISTE OVER ACCEPTEREDE ACP’er

LISTE OVER ACCEPTEREDE POLYMERER

Application for Active Chemical Products