DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®

DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® er et effektivt verifikationssystem til tekstil- og læderindustrien, der har til formål at implementere kriterierne i Greenpeace DETOX-kampagnen i produktionsfaciliteter. Her er der i stedet for certificering, et analyseværktøj til optimering og overvågning af kemikaliehåndtering og spildevandskvalitet.

  • Detox to Zero kampagnen stiller endnu skrappere krav til en række kemiske stoffer.
  • OEKO-TEX® har lavet uafhængigt testprogram for producenter, så de kan dokumentere at deres produkter opfylder de krav som Greenpeace har stillet i Detox to Zero (by 2020) kampagnen.
  • Kravene kan ses i tillæg 6-7 i STANDARD 100 by OEKO-TEX® og vil blive indarbejdet i det eksisterede tillæg 4-5 i løbet af kort tid.

Hvad er DETOX TO ZERO?

DETOX TO ZERO er baseret på Detox My Fashion-kampagnen, der blev lanceret af Greenpeace i 2011, hvor kampagnens mål er at udelukke farlige kemikalier fra tekstilproduktion. Med DETOX TO ZERO giver OEKO-TEX® tekstil- og læderproducenter et praktisk og brugbart analyse- og vurderingsværktøj, der skaber gennemsigtighed og kontrol i brugen af ​​farlige stoffer. Fokus er på:

  • Overensstemmelse med spildevand og slam i overensstemmelse med DETOX TO ZERO Restricted Substance List (MRSL)

  • Overensstemmelse med kemikalier, der anvendes i virksomheden i henhold til DETOX TO ZERO MRSL

  • Generel ledelse med fokus på kemikalier og miljøforhold

Når du bruger DETOX TO ZERO analyse- og vurderingsværktøjet, kan producenter ikke "fejle" eller "bestå", da dette ikke er et traditionelt certificeringssystem. I stedet er fokus på en kontinuerlig forbedringsproces. Den aktuelle situation i produktionsfaciliteterne analyseres, og der udarbejdes en effektiv handlingsplan, der sørger for en gradvis reduktion af skadelige stoffer i produktionsprocesserne.

Hvem er DETOX TO ZERO rettet mod?

Hvis du har underskrevet DETOX-forpligtelsen fra Greenpeace som brand eller forhandler, understøtter DETOX TO ZERO-verifikationssystemet dig og dine leverandører i at nå kampagnemålene. DETOX TO ZERO er også designet til indkøbere og leverandører, der proaktivt arbejder for at overholde Greenpeace DETOX-målene.

 

Her kan du hente relevante dokumenter om Detox to Zero by OEKO-TEX®.

Guideline - Detox to Zero by OEKO-TEX®

Fact Sheet - Detox to Zero by OEKO-TEX®

B2B Brochure - Detox to Zero by OEKO-TEX®

OEKO-TEX® Labelling Guide